Home Page > Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Terenowy Oddział we Włocławku