Home Page > Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Terenowy Oddział we Włocławku > YourWay Beacon: Plan Parteru - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Terenowy Oddział we Włocławku