Home Page > Dom Przyjaciół Niewidomych > YourWay Beacon: Hol

W Domu Przyjaciół Niewidomych zainstalowane są tabliczki umieszczone przy drzwiach na ścianie, od strony klamki, na wysokości około półtora metra. Zawierają informację o przeznaczeniu pomieszczenia zapisaną w alfabecie brajla i czarnym drukiem. Po lewej stronie tabliczki jest umieszczony Qr kod zawierający pełny opis pomieszczenia. Qr kody odczytuje się za pomocą aplikacji Seeing Assistant Home.