Home Page > Ośrodek Sportu i Rekreacji dzielnicy Ochota
Address: Nowowiejska 37B, 02-079 Warszawa
W Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji dzielnicy Ochota zamieszczone zostały plany tyflograficzne, tabliczki z pismem Braille'a opisujące pomieszczenia, brajlowskie nakładki na poręcze i oznaczenia na szafkach.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Braille plates
  • Tactile plans