Home Page > Uniwersytet Łódzki, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Address: Styrska 20/24, 91-404 Łódź