Home Page > Dworzec PKP Warszawa Wschodnia
Dworzec PKP Warszawa Wschodnia jest obiektem dostępnym dla osób z dysfunkcją wzroku dzięki udźwiękowionym planom tyflograficznym, oznakowaniu toalet w piśmie Braille'a, ścieżkom naprowadzający i polom uwagi.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans
 
PKP WAW WSCHODNIA
PKP WAW WSCHODNIA