Home Page > Muzeum Miasta Gdyni
Muzeum Miasta Gdyni zostało wyoposażone w plany tyflograficzne na terenie całego obiektu.

Adaptation type

  • Tactile plans
 
Muzeum Miasta Gdyni
Muzeum Miasta Gdyni
Muzeum Miasta Gdyni