Home Page > Muzeum Miasta Gdyni
Address: Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Muzeum Miasta Gdyni zostało wyoposażone w plany tyflograficzne na terenie całego obiektu.

Adaptation type

  • Tactile plans