Home Page > Urząd Miejski Wrocławia, Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
Address: aleja Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

Adaptation type

  • TOTUPOINT