Home Page > Muzeum Śląska Opolskiego
Muzeum Śląska Opolskiego zostało przystosowane poprzez umieszczenie w nim mapy tyflograficznej całego obiektu, planów dotykowych poszczególnych budynków oraz tabliczek informacyjnych opisanych brajlem przy wejściach do pomieszczeń. Na wystawach znajdują się również ekspozycje dotykowe. Osoby niewidome lub słabowidzące mają możliwość zwiedzania obiektu z przewodnikiem.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile exhibits
  • Tactile plans
 
Muzeum Ślaska Opolskiego
Muzeum Ślaska Opolskiego
Muzeum Ślaska Opolskiego