Home Page > Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Address: aleja Kijowska 14, 30-079 Kraków
Budynek Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie jest bardzo dobrze przystosowany do poruszania się po obiekcie osób z niewidomych i słabowidzących. Na każdym piętrze umieszczono plany tyflograficzne, a wejścia do pomieszczeń zostały opisane za pomocą tabliczek z Braillem. Osoby niepełnosprawne, niewidome lub słabowidzące mogą korzystać ze sprzętów specjalistycznych, takich jak powiększalniki lub komputerów z udźwiękowieniem.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Electronic magnifier
  • Screen reading software
  • Tactile plans