Home Page > Politechnika Częstochowska, Dom Studencki nr 7 Herkules
Address: Generała Józefa Sowińskiego 40/48, 42-218 Częstochowa

Adaptation type

  • TOTUPOINT