Home Page > Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. St. Suchowolca 26