Home Page > Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Address: Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie jest wyposażone w kontrastowe oznaczenia poziome, ubrajlowione opisy eksponatów i oznaczenia pomieszczeń w Braille'u.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings