Home Page > Dworzec PKP Szczecin Główny
Address: Krzysztofa Kolumba 2, 70-210 Szczecin
Dworzec PKP w Szczecinie jest dobrze przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Na jego terenie znajdują się plany tyflograficzne, linie naprowadzające i pola uwagi, oznaczenia na poręczach oraz nakładki na schodach.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Contrast markings on stairs
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans