Home Page > Dworzec PKP Szczecin Główny
Dworzec PKP w Szczecinie jest dobrze przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Na jego terenie znajdują się plany tyflograficzne, linie naprowadzające i pola uwagi, oznaczenia na poręczach oraz nakładki na schodach.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Contrast markings on stairs
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans
 

Poziom 0

Poziom 0
PKP Szczecin
Dworzec PKP Szczecin Główny
PKP Szczecin
PKP Szczecin
PKP Szczecin
PKP Szczecin
PKP Szczecin
PKP Szczecin
PKP Szczecin
PKP Szczecin
PKP Szczecin