Home Page > Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Address: Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny w postaci grafitowo-białej tablicy z drobnymi elementami w kolorze czerwonym i zielonym, z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami; tabliczki z PMMA z informacjami wizualnymi w postaci piktogramów i z brajlowskimi napisami oraz metalowe, brajlowskie tabliczki na poręcze schodów, umieszczone w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Tablica z planem informacyjnym jest usytuowana w pionie, na ścianie. Z prawej strony ma ona nieregularną, łukową formę, dostosowaną do kształtu powierzchni budynku objętej planem. Plan znajduje się z prawej strony tablicy, zaś legenda z jej lewej strony. W skład realizacji wchodzą także czarne tabliczki z PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami oraz informacjami wizualnymi w postaci piktogramów w kolorze białym, np. z oznakowaniem toalet czy przejść dostosowanych do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Biała tabliczka z PMMA z czarnymi napisami i napisami brajlowskimi informuje o godzinach pracy urzędu. Ponadto realizacja obejmuje metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze schodów.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Tactile plans