Home Page > Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
Address: Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała
Realizacja obejmuje trzy plany informacyjne PMMA z beaconami YourWay, tabliczki PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami i z piktogramami, linie i pola uwagi oraz nakładki na schody. Tablice z planami informacyjnymi, z napisami w brajlu i w czarnym druku, utrzymane są w czarno-białej kolorystyce z czerwonymi elementami. Znajdują się na ścianach, zostały zamontowane w pionie. Prezentują plany w perspektywie zależnej od tego, gdzie zostały umieszczone. Plany informacyjne usytuowane są centralnie i z prawej strony tablicy i są wysunięte poza jej obrys, zaś legenda znajduje się z lewej strony. W skład realizacji wchodzą także tabliczki PMMA na drzwi z informacjami wizualnymi, np. z oznakowaniem toalet czy przejść do galerii, a także z brajlowskimi napisami. Ponadto realizacja obejmuje linie i pola uwagi, a także nakładki na schody.

Adaptation type

  • Beacon
  • Contrast markings on stairs
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans