Home Page > Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała
Realizacja obejmuje trzy plany informacyjne PMMA z beaconami YourWay, tabliczki PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami i z piktogramami, plany toalet PMMA w formacie A4, linie i pola uwagi oraz nakładki na schody. Tablice z planami informacyjnymi, z napisami w brajlu i w czarnym druku, utrzymane są w czarno-białej kolorystyce z czerwonymi elementami. Znajdują się na ścianach, zostały zamontowane w pionie. Prezentują plany w perspektywie zależnej od tego, gdzie zostały umieszczone. Plany informacyjne usytuowane są centralnie i z prawej strony tablicy, zaś legenda znajduje się z lewej strony i jest wysunięta poza obrys tablicy, zaś jej prawa strona ma półkolisty kształt. W skład realizacji wchodzą także tabliczki PMMA na drzwi z informacjami wizualnymi, np. z oznakowaniem toalet czy szatni, a także z brajlowskimi napisami. Ponadto realizacja obejmuje plany toalet utrzymane w kolorystyce identycznej z kolorystyką planów informacyjnych. Ostatnimi elementami realizacji są linie i pola uwagi, a także nakładki na schody.

Adaptation type

  • Beacon