Home Page > Ogród Zoologiczny w Opolu
Address: Spacerowa 10, 45-094 Opole
Opolskie ZOO jest wyposażone w udźwiękowioną mapę tyflograficzną terenu znajdującą się przy kasach. Na mapie oznaczone jest m.in. umiejscowienie zagród zwierząt. Naciskajac przyciski można wysłuchać informacji na temat danych gatunków i rejonów ich występowania.

Adaptation type

  • Tactile plans