Home Page > Dworzec PKP w Bielsku Podlaskim
Address: Stefana Kardynała Wyszyńskiego 13, 17-100 Bielsk Podlaski
Na dworcu PKP w Bielsku Podlaskim zamontowane zostały dwa plany informacyjne w odlewie żywicznym, oraz metalowe tabliczki informacyjne na drzwi.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Contrast graphics
  • Tactile plans