Home Page > Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
Address: Świętochowskiego 16, 06-430 Gołotczyzna
Na terenie Muzeum Pozytywizmu na Gołotczyźnie znajdują się tabliczki z opisami obiektów w brajlu oraz plan kompleksu dworkowo-parkowego z muzeum pozytywizmu w Gołotczyźnie oddział muzeum szlachty mazowieckiej w Ciechanowie.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile plans