Home Page > PKP Czeremcha
Address: Kolejowa 2, 17-240 Czeremcha, Poland
Na terenie Dworca PKP Czeremcha znajdują się plany tyflograficzne z brajlem i udźwiękowieniem.

Adaptation type

  • Tactile plans