Home Page > PKP Czeremcha
Na terenie Dworca PKP Czeremcha znajdują się plany tyflograficzne z brajlem i udźwiękowieniem.

Adaptation type

  • Tactile plans