Home Page > Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING w Jantarze
Address: Rybacka 12, 82-103 Jantar
W Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowy WIKING w Jantarze znajduje się terminal informacyjny z planem tyflograficznym obiektu, brajlem oraz oprogramowaniem udźwiękawiającym.

Adaptation type

  • Screen reading software
  • Tactile plans