Home Page > Stare Miasto w Lublinie
Address: Jezuicka 1, 20-113 Lublin, Poland
Znajduje się tu plan tyflograficzny Starego Miasta w Lublinie, z ubrajlowioną legendą, który umożliwia sprawniejszą orientację w terenie Starego Miasta.

Adaptation type

  • Tactile graphics
  • Tactile plans