Home Page > Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu
Address: Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
W Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu znajdują się nakładki kontrastowe na schodach ułatwiające poruszanie się oraz tabliczki na drzwiach z kontrastowym, wyczuwalnym dotykiem piktogramem i opisie Braille'm. Dostępny jest również plan tyflograficzny toalety z opisem Braille'm.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Contrast markings on stairs
  • Tactile plans