Home Page > Dworzec Główny PKP w Katowicach
Address: plac Wilhelma Szewczyka 2, 40-225 Katowice
Na terenie Dworca Głównego PKP w Katowicach osoby niewidome i słabowidzące mogą skorzystać z mapy tyflograficznej usytuowanej w hali głównej dworca, a także z linii naprowadzających i pól uwagi .

Adaptation type

  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans