Home Page > Geopark Kielce
Address: Daleszycka 21, 25-202 Kielce, Poland
Terminal informacyjny pozwala na dokładne zapoznanie się z terenem parku i dostępną w nim fauną i florą.

Adaptation type

  • Interactive kiosk