Home Page > Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Linie naprowadzające i pola uwagi pozwalają osobom niewidomym swobodnie poruszać się po ważnych miejscach na terenie obiektu. Umieszczone przy eksponatach tabliczki ułatwiają zapoznanie się z nimi. Plany tyflograficzne umożliwiają poznanie przestrzeni muzeum. Dostępne są również ryciny na papierze puchnącym.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile graphics
  • Tactile plans
 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie - linie naprowadzające
Muzeum Archeologiczne w Krakowie - plan tyflograficzny i linie naprowadzające
Muzeum Archeologiczne w Krakowie - linie naprowadzające
Muzeum Archeologiczne w Krakowie -  linie naprowadzające
Muzeum Archeologiczne w Krakowie - linie naprowadzające
Muzeum Archeologiczne w Krakowie - tabliczki brajlowskie