Home Page > Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Address: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-400 Lublin
Na uniwersytecie, na drzwiach do każdego pomieszczenia, zostały zamontowane tabliczki opisane systemem Braille'a.

Adaptation type

  • Braille plates