Home Page > Przestrzeń miejska w Kielcach - Wietrznia
Address: Malinowa 57, 25-387 Kielce, Poland
W tym miejscu znajduje się makieta dla osób niewidomych opisane w systemie Braille'a.

Adaptation type

  • Tactile plans