Home Page > Przestrzeń miejska w Kielcach - Plac Artystów
Address: Henryka Sienkiewicza 29, 25-000 Kielce, Poland
W tym miejscu znajduje się makieta dla osób niewidomych opisane w systemie Braille'a.

Adaptation type

  • Tactile plans