Home Page > Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Baranek" w Gdańsku
Address: ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk
W muzeum znajdują się materiały informacyjne w Braille'u. Można również skorzystać z przenośnych powiększalników oraz dotknąć ekspozycji. Muzeum zostało zaopatrzone w drukarkę brajlwską oraz wygrzewarkę wypukłych grafik.

Adaptation type

  • Braille guides or documents
  • Braille plates
  • Electronic magnifier
  • Tactile exhibits
  • Tactile graphics
  • Tactile graphics heater