Home Page > Płaskorzeźba witraża "Bóg Ojciec - Stań się!" w Krakowie
Wmurowana w ścianę holu Pawilonu Wyspiańskiego makieta przedstawia plastyczną wersję witraża „Bóg Ojciec – Stań się!",który ma tu formę płaskorzeźby. Na ukośnym gzymsie pod płaskorzeźbą znajdujemy opis w Vraille'u oraz legendę przypisującą różne faktury makiety rzeczywistym kolorom szkła zastosowanym przez Stanisława Wyspiańskiego.

Adaptation type

  • Tactile graphics