Home Page > Makieta Ratusza w Krakowie
Address: Rynek Główny, Kraków
Na makiecie, nad napisami w brajlu, znajduje się skala obrazująca średnią wysokość dorosłego człowieka. Tym razem jednak nie wskazuje ona rzeczywistego umiejscowienia makiety w stosunku do Wieży Ratuszowej.

Adaptation type

  • Tactile plans