Home Page > Makieta Sukiennic w Krakowie
Address: Rynek Główny, Kraków
Makieta podłużnego budynku została ustawiona na postumencie równolegle do osi rzeczywistych Sukiennic. Ukośny gzyms z opisem makiety znajduje się tym razem tylko z jednej strony - od strony bazyliki mariackiej. Opisy w brajlu umieszczone centralnie tym razem oddziela maszkaron, kopia jednego z tych, które zdobią attykę budynku.

Adaptation type

  • Tactile plans