Home Page > Makieta Starego Miasta w Krakowie
Address: ul. Floriańska, Kraków
Makieta Starego Miasta przedstawia tę część Krakowa, która niegdyś była otoczona murami obronnymi oraz Wawel – wzgórze z zamkiem królewskim i katedrą usytuowane na przeciwległym końcu Drogi Królewskiej - a także fragment płynącej u stóp wzgórza Wisły. Od tego miejsca możemy prześledzić przebieg Drogi Królewskiej zaznaczony na makiecie odmienną od innych ulic fakturą. Szerokość ulic podpisanych brajlem została powiększona w stosunku do rzeczywistych proporcji tak, aby dać możliwość odczytywania dotykiem ich nazw. Kolejnymi liczbami od 1 do 12 zaznaczono miejsca umieszczenia poszczególnych makiet.

Adaptation type

  • Tactile plans