Home Page > Makieta Barbakanu z murami obronnymi w Krakowie
Address: ul.Basztowa , 30-547 Kraków
Stając pomiędzy Barbakanem a Bramą Floriańską znajdujemy się na początku Drogi Królewskiej, czyli najbardziej atrakcyjnej trasy turystycznej w Krakowie. Makietę przedstawiającą Barbakan z fragmentem murów obronnych miasta odnajdujemy po prawej stronie Bramy Floriańskiej. Podchodząc do obiektu od strony Barbakanu odnajdujemy tekst w brajlu na fryzie okalającym makietę. Tekst polski (po lewej) oddzielony jest od angielskiego (po prawej) herbem miasta.

Adaptation type

  • Tactile plans