Home Page > Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Address: Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Na Uniwersytecie mieszczą się plany tyflograficzne przestrzeni znajdującej się wokół niewidomego. Dodatkowo na schodach znajdują się nakładki kontrastowe. Windy posiadają oznaczenia w Braille'u, natomiast biblioteka udostępnia różnego rodzaju sprzęty powiększające, urządzenia lektorskie oraz monitor brajlowski. Po wcześniejszym uprzedzeniu, na życzenie czytelnika, istnieje możliwość wydruku wybranych zbiorów w Braille'u.

Adaptation type

  • Braille guides or documents
  • Contrast markings on stairs
  • Electronic magnifier
  • Magnifying software
  • Screen reading software
  • Tactile plans
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - plan tyflograficzny kampusu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - wejście do jednego z budynków
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - plan tyflograficzny wewnątrz budynku
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - wejście do jednego z budynków
`Uniwersytet |Ekonomiczny we Wrocławiu - wejście do windy
UniwersytetEkonomiczny we Wrocławiu - przykładowe tabliczki na drzwiach
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu- wnętrze jednego z budynków