Home Page > Węzeł Przesiadkowy Wielowieś
Address: ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś
We Wielowsi znajduje się kiosk informacyjny, dzięki któremu podróżni mogą uzyskać informację na temat komunikacji i przestrzeni znajdującej się wokół nich.

Adaptation type

  • Interactive kiosk