Home Page > Dom Słów - Izba Drukarska
Address: ul. Żmigród 1, Lublin
W tym obiekcie można dowiedzieć się wiele na temat lubelskich drukarni oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca drukarza. Zwiedzanie ułatwia ekspozycja dotykowa, dzięki której osoby niewidome mogą poznać prezentowane eksponaty.

Adaptation type

  • Tactile exhibits