Home Page > Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN" w Czerwonaku
Address: Leśna 6, 62-004 Czerwonak
By zapewnić osobom z dysfunkcją wzroku łatwiejsze i bezpieczniejsze korzystanie z obiektu, zostały w nim zainstalowane cztery plany tyflograficzne, nakładki na poręcze, oznaczenia brajlowskie na siłowni zewnętrznej, linie prowadzące i pola uwagi, nakładki na schody, oznaczenia brajlowkie, Step-hear i Call-hear. W wyposażeniu AKWENU znajdują się piłki dźwiękowe i zegarki pływackie z wibracjami.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Braille plates
  • Call-Hear
  • Contrast markings on stairs
  • Step-Hear
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans