Home Page > Przestrzeń miejska w Rzeszowie - Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Address: Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów
Mapy tyflograficzne z miedzi oraz przewodnik w brajlu i druku powiększonym po Rzeszowie czynią to miasto bardziej przyjaznym i dostępnym osobom z dysfunkcją wzroku.

Adaptation type

  • Tactile plans