Home Page > Przestrzeń miejska w Rzeszowie - Ratusz miejski i rynek
Address: Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Mapy tyflograficzne z miedzi oraz przewodnik w brajlu i druku powiększonym po Rzeszowie czynią to miasto bardziej przyjaznym i dostępnym osobom z dysfunkcją wzroku.

Adaptation type

  • Tactile plans