Home Page > Przestrzeń miejska w Rzeszowie - Letni pałac Lubomirskich
Address: Jana Dekerta 2, 35-231 Rzeszów
Mapy tyflograficzne z miedzi oraz przewodnik w brajlu i druku powiększonym po Rzeszowie czynią to miasto bardziej przyjaznym i dostępnym osobom z dysfunkcją wzroku.

Adaptation type

  • Tactile plans