Home Page > Dzielnica Zamkowa w Poznaniu
By ułatwić ogląd zabytków Poznania osobom z dysfunkcją narządu wzroku, utworzono makiety 3D obiektów zabytkowych z mosiądzu, opisanych w brajlu. Makieta przedstawia obszar i zabytki dzielnicy.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile graphics
 
Makieta Dzielnicy Zamkowej
Makieta Dzielnicy Zamkowej