Home Page > Ostrów Tumski w Poznaniu
Address: Ostrów Tumski 9, 61-109 Poznań, Poland
By ułatwić ogląd zabytków Poznania osobom z dysfunkcją narządu wzroku, utworzono makiety 3D obiektów zabytkowych z mosiądzu, opisanych w brajlu. Makieta przedstawia najstarszą część miasta wraz z jej zabytkami.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile graphics