Home Page > Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie
Dzięki udźwiękowieniu autobusów i tablic informujących na przystankach o godzinach odjazdu - podróżowanie osób niewidomych i niedowidzących komunikacją miejską w Rzeszowie jest dużo łatwiejsze.