Home Page > Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie
Address: Lubelska 54, 35-233 Rzeszów
Dzięki udźwiękowieniu autobusów i tablic informujących na przystankach o godzinach odjazdu - podróżowanie osób niewidomych i niedowidzących komunikacją miejską w Rzeszowie jest dużo łatwiejsze.