Home Page > Stacja metra Pole Mokotowskie
Address: Metro Pole Mokotowskie 04, Warszawa, Poland
Na każdej stacji warszawskiego metra znajdują się brajlowskie nakładki na poręcze schodów, jak i pola uwagi oraz linie prowadzące. Pomoc orientacji osobom niewidomym umożliwiają ubrajlowione tabliczki i plany tyflograficzne.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Braille plates
  • Contrast markings on stairs
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans