Home Page > Rondo Kaponiera w Poznaniu
Address: Rondo Kaponiera, 60-829 Poznań, Poland
Na wszystkich poziomach znajdują się linie prowadzące oraz pola uwagi. Prowadzą one m.in. do ubrajlowionych planów i tablic informacyjnych, do schodów oraz wind. Na poręczach również znajdują się nakładki informacyjne w Braille'u.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Braille plates
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans