Home Page > Rondo Kaponiera w Poznaniu
Address: Rondo Kaponiera, 60-829 Poznań, Poland
Na wszystkich poziomach znajdują się linie prowadzące oraz pola uwagi. Prowadzą one m.in. do ubrajlowionych planów i tablic informacyjnych, do schodów oraz wind. Na poręczach również znajdują się nakładki informacyjne w Braille'u.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Braille plates
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings
  • Tactile plans
 
Rondo Kaponiera - nakładki na schody
Rondo Kaponiera - przyciski i tabliczki w windzie
Rondo Kaponiera - tabliczka przy wejściu na schody
Rondo Kaponiera - tablica informacyjna w języku brajla
Rondo Kaponiera - linie prowadzące na przystanku
Rondo Kaponiera - linie prowadzące na przystanku
Rondo Kaponiera - linie prowadzące na poziomie -1
Rondo Kaponiera - tabliczki w języku brajla
Rondo Kaponiera - pola uwagi i linie prowadzące do schodów
Rondo Kaponiera - pola uwagi przy schodach na poziomie -1
Rondo Kaponiera - pola uwagi i linie prowadzące przy schodach na poziom -1
Rondo Kaponiera - plan informacyjny w języku brajla
Rondo Kaponiera - plan informacyjny w języku brajla
Rondo Kaponiera - plan informacyjny w języku brajla
Rondo Kaponiera - widok na przystanek na poziomie -2
Rondo Kaponiera - linie prowadzące i pola uwagi na przystanku od poziomu ulicy
Rondo Kaponiera - linie prowadzące i pola uwagi na przystanku od poziomu ulicy