Home Page > Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna - ROSA
Address: Ul. Ofiar Terroru 36 Rydułtowy
W Parku Sensorycznym zainstalowano plany tyflograficzne.

Adaptation type

  • Tactile plans