Home Page > Politechnika Śląska w Zabrzu
Politechnika Śląska udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym plany tyflograficzne, które ułatwiają poruszanie się po uczelni.

Adaptation type

  • Tactile plans